Modernizacja oddziałów przedszkolnych czyli likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Postomino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-114/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Postomino

Wartość ogółem: 343440

Wydatki kwalifikowalne: 343440

Dofinansowanie: 343440

Dofinansowanie UE: 291924

Nazwa beneficjenta: Gmina Postomino

NIP beneficjenta: 4990424533

Kod pocztowy: 76-113

Miejscowość: Postomino

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015

sobie czy sobię, ministerstwo finansów rozporządzenia, wyszukiwarka spa, ministerstwo ochrony środowiska, gov biała lista, sejmik kielce stypendia, praca fizyczna łódź

yyyyy