Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Miłomłyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-037/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Miłomłyn

Wartość ogółem: 341148,58

Wydatki kwalifikowalne: 341148,58

Dofinansowanie: 341148,58

Dofinansowanie UE: 289976,29

Nazwa beneficjenta: Gmina Miłomłyn

NIP beneficjenta: 7411979710

Kod pocztowy: 14-140

Miejscowość: Miłomłyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

bezrobotni trenerzy, macica zdjecie, wersja achromatyczna, jak sprawdzić kiedy wpłyną dopłaty bezpośrednie 2020, solec 18/20 u7, pożyczka na otwarcie firmy, wyszukiwarka działalności, fundusz zdrowia poznań, lasy państwowe.gov.pl

yyyyy