Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Glinach Małych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-079/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Borowa

Wartość ogółem: 173529

Wydatki kwalifikowalne: 173529

Dofinansowanie: 173529

Dofinansowanie UE: 147499,65

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Powiśle Gliny Małe”

NIP beneficjenta: 8172172441

Kod pocztowy: 39-305

Miejscowość: Gliny Małe

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

niebędące razem czy osobno, mammografia kraków, wwww.tablica.pl, al jerozolimskie 123a golden floor, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności, cenę pewnego towaru podniesiono o 25 a po pewnym czasie obniżono do początkowej wartości, spółdzielnia mieszkaniowa żwirki i wigury gliwice, państwo kowalscy postanowili wyremontować łazienkę, uzupełnij tabelę według podanego wzoru 7/30, niskooprocentowane pożyczki z funduszy unijnych 2021, zsp2 wadowice, zsp3 myslowice, stomatologia progi 2018, program umiejętności jutra, dopłaty do istniejącego lasu 2018, vistula terra culmensis

yyyyy