Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-084/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Pierzchnica

Wartość ogółem: 160123,25

Wydatki kwalifikowalne: 160123,25

Dofinansowanie: 160123,25

Dofinansowanie UE: 136104,76

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni

NIP beneficjenta: 6572439208

Kod pocztowy: 26-015

Miejscowość: Pierzchnica

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

ten od stanowienia prawa krzyżówka, 3.4, nowy taryfikator mandatów 2021 pdf, jak piszemy jakby, kostomłoty, fundusze unijne jako źródło finansowania przedsiębiorstw, dotacje unijne turystyka 2021, uniwersytet ekonomiczny w wrocławiu, sp 386 warszawa, 1 urząd skarbowy w lublinie, informacje z ukrainy na żywo

yyyyy