Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Mrągowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-048/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski

Gmina: Mrągowo

Wartość ogółem: 302524,55

Wydatki kwalifikowalne: 302524,55

Dofinansowanie: 302524,55

Dofinansowanie UE: 257145,87

Nazwa beneficjenta: Gmina Mrągowo

NIP beneficjenta: 7422114037

Kod pocztowy: 11-700

Miejscowość: Mrągowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat mrągowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

do czego odnosi się słowo podobnie na początku czwartego akapitu, powiatowy urząd pracy malbork, metro krakow, ustawa o wspólnotach mieszkaniowych tekst jednolity 2017, list przyklad, ow nfz w poznaniu, uzupełnij treść oraz rozwiązanie zadania w pierwszych trzech miesiącach, doskonalenie zawodowe, 42 888 63 03, fundacje bankowe dotacje, europejski fundusz wsparcia nauki języków obcych i edukacji, oficjalne pismo urzędowe, dobierz do pojęć odpowiednie definicje, karty euro 2021

yyyyy