Modernizacja oddziałow przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Fałków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-065/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Fałków

Wartość ogółem: 174540

Wydatki kwalifikowalne: 174540

Dofinansowanie: 174540

Dofinansowanie UE: 148359

Nazwa beneficjenta: Gmina Fałków

NIP beneficjenta: 6581872063

Kod pocztowy: 26-260

Miejscowość: Fałków

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

urzędów, transport chłodnia, pup choszczno, inventum forum, nr, przesyłka firmowa polecona zamiejscowa czas, lo curie, podaj nazwy dwu instytucji na których stronach internetowych, włókiennicza łódź rewitalizacja, uczelnie w łodzi, staż dla niepełnosprawnych 2022, tapicer ludwika xiii

yyyyy