„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-050/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Gmina: Lubawa

Wartość ogółem: 642445

Wydatki kwalifikowalne: 642445

Dofinansowanie: 642445

Dofinansowanie UE: 546078,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubawa

NIP beneficjenta: 7441660835

Kod pocztowy: 14-260

Miejscowość: Fijewo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/2/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

zielony laser prostata refundacja, dotacje unijne lublin, na:temat, rzeka dunaj, www doplaty gov pl, część tłocznika krzyżówka, www.republika.pl na zywo

yyyyy