Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Opatów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-061/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Opatów

Wartość ogółem: 597952,19

Wydatki kwalifikowalne: 597952,19

Dofinansowanie: 597952,19

Dofinansowanie UE: 508259,36

Nazwa beneficjenta: Gmina Opatów

NIP beneficjenta: 5742055341

Kod pocztowy: 42-152

Miejscowość: Opatów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

specjalność jubilerska krzyżówka, dofinansowanie do wynagrodzeń pup, dni radziejowa 2019, pożyczka dla młodych, futura polskie znaki

yyyyy