Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Osiek Mały

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-087/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Osiek Mały

Wartość ogółem: 423875,8

Wydatki kwalifikowalne: 423875,8

Dofinansowanie: 423875,8

Dofinansowanie UE: 360294,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Osiek Mały

NIP beneficjenta: 6662089344

Kod pocztowy: 62-613

Miejscowość: Osiek Mały

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

biuro pracy jaslo, otwarcie działalności gospodarczej, zgrzewarka do kapturków termokurczliwych, według, rdw cv obniżone, pozyczka dla nowych firm

yyyyy