Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Słupia (Konecka)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-060/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Słupia (Konecka)

Wartość ogółem: 253831

Wydatki kwalifikowalne: 253831

Dofinansowanie: 253831

Dofinansowanie UE: 215756,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Słupia (Konecka)

NIP beneficjenta: 6581939790

Kod pocztowy: 26-234

Miejscowość: Słupia

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

zs2 bochnia, podjazd dla niepełnosprawnych przepisy, urząd stanu cywilnego puławy, gmina slawatycze, olsztynek portal, polmotors praca, finanse fundusze krzyzowka, www.wpiszkod.pl instrukcja, kostka brukowa bezfugowa, promyk nadzieji 155, pup sztum oferty, jakie są ministerstwa

yyyyy