Modernizacja oddziałow przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-065/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Opatów

Wartość ogółem: 174540

Wydatki kwalifikowalne: 174540

Dofinansowanie: 174540

Dofinansowanie UE: 148359

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

NIP beneficjenta: 5742050958

Kod pocztowy: 42-152

Miejscowość: Zwierzyniec Pierwszy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/15/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

ustal która lub które z wymienionych wielkości fizycznych pozostają stałe, urząd marszałkowski opole, kanlux praca, urząd pracy dodatek za znalezienie pracy, urzędowe poświadczenie przedłożenia, dotacje mieszkaniowe, art 100 ust 1 pkt 4, dom1, zsnr2pl

yyyyy