Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Budry

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-045/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat węgorzewski

Gmina: Budry

Wartość ogółem: 168659,52

Wydatki kwalifikowalne: 168659,52

Dofinansowanie: 168659,52

Dofinansowanie UE: 143360,59

Nazwa beneficjenta: Gmina Budry

NIP beneficjenta: 8451890371

Kod pocztowy: 11-606

Miejscowość: Budry

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat węgorzewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

spec ustawa projekt, strzelec listopad 2019, dofinansowanie na start firmy 2021, kto rządzi unią europejską, zabezpieczenie wekslem, praca bielsko gov, obostrzenia 28 kwietnia 2021, start-up co to, wojewódzki konserwator zabytków białystok, wiadomosci w polityce, areszt śledczy w opolu, marszałek województwa podlaskiego, zatrudnienie przez urząd pracy, produkcja dystrybucja, covid 3 marzec 2022, akademia malucha siemianowice, polski portal internetowy, jak wygląda 100 tys zł, jak założyć własne państwo, jak obejść skierowanie do pracy z urzędu pracy, wynajem mieszkań braniewo bryk

yyyyy