Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Czarna Dąbrówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-012/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Czarna Dąbrówka

Wartość ogółem: 608869,2

Wydatki kwalifikowalne: 608869,2

Dofinansowanie: 608869,2

Dofinansowanie UE: 517538,82

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna Dąbrówka/Zespół Ekonomiczno Administracyjny

NIP beneficjenta: 8421473533

Kod pocztowy: 77-116

Miejscowość: Czarna Dąbrówka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

plenerowe centrum rozrywki magiczna tęcza, mieszkanie dla młodych chorzowian, pup dotacje 2021, fundusze europejskie 2021 2027, krus gov pl praca, praca w ochronie swietokrzyskie, kwarantanna w polsce z jakich krajów, dotacje na założenie działalności gospodarczej, polska populacja 2019, ii us lublin

yyyyy