Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-003/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Działoszyce

Wartość ogółem: 174540

Wydatki kwalifikowalne: 174540

Dofinansowanie: 174540

Dofinansowanie UE: 148359

Nazwa beneficjenta: Gmina Działoszyce/ ZEASiP Działoszyce

NIP beneficjenta: 6621066346

Kod pocztowy: 28-440

Miejscowość: Działoszyce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

abra pack, urząd miasta bydgoszcz dodatki mieszkaniowe, czcionki szeryfowe i bezszeryfowe, 723 kzk gop, s8 podlaskie, wwwwwwww, nabór małopolska, pup oława, parafia kozala lipno, decyzja uchylająca zasiłek stały wzór, dermex kutno, portal informacyjny szczecin, powietrze tychy, polska.rosja, pożyczki prywatne kraków, neet, nowe logo chrome

yyyyy