Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dźwierzuty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-057/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Gmina: Dźwierzuty

Wartość ogółem: 130305,3

Wydatki kwalifikowalne: 130305,3

Dofinansowanie: 130305,3

Dofinansowanie UE: 110759,51

Nazwa beneficjenta: Gmina Dźwierzuty

NIP beneficjenta: 7451812028

Kod pocztowy: 12-120

Miejscowość: Dźwierzuty

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat szczycieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

ściany z roślin, pup zambrow, strategia promocji, wrotapodlasia pl, nauka bez barier, pożyczki bez weryfikacji baz oraz limitu wiekowego, sprawozdanie z zamówień publicznych 2021 wzór, poczta wp0, urząd komunikacji malbork, pytania do mężczyzn, modern financial systems opinie, innowacyjny biznes, dotacje na rozszerzenie działalności 2021, kontigo sadyba, hermanowice, znalezisko archeologiczne, bez barier, żłobek oleśnica, lgd sąsiedzi, zastąpiona przez urząd celno-skarbowy

yyyyy