Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Górowo Iławeckie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-043/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Gmina: Górowo Iławeckie

Wartość ogółem: 404847

Wydatki kwalifikowalne: 404847

Dofinansowanie: 404847

Dofinansowanie UE: 344119,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Górowo Iławeckie

NIP beneficjenta: 7431863005

Kod pocztowy: 11-220

Miejscowość: Górowo Iławeckie

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/2/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

obowiązek zatrudnienia po stażu 2017, podział grup społecznych, www pup stalowa wola pl, urzad pracy krosno praca, staż unijny 2019 wynagrodzenie netto, związanych, sundose pan tabletka, towarzystwo przyjaciół niepełnosprawnych, euro zasady, lajk za lajk, upoważnienie druk, ośrodek zdrowia wieprz, liczba ludności w słowacji, parafia łagiewniki bytom, wwew, gazeta wieruszów, jak wygląda myślnik, sortowanie odpadów kraków, hurtownia seba wejherowo, opłaty środowiskowe z tytułu emisji spalin, przeczytaj ponownie ulotke z zadania 2

yyyyy