Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Hajnówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-298/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Hajnówka

Wartość ogółem: 118056

Wydatki kwalifikowalne: 118056

Dofinansowanie: 118056

Dofinansowanie UE: 100347,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Hajnówka

NIP beneficjenta: 6030016983

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

www.krzemieniewo.pl, koronawirus 07.04, pomoc w założeniu firmy, wyjaśnij w jaki sposób czarna śmierć wpłynęła na gospodarkę, meklemburgia, gov wyniki covid, dobry laryngolog rybnik, rodo zasady, innowacyjny pomysł na biznes, wniosek o wycofanie wniosku wzór, bałagan zazie, biznesmax, miasto robotów łódź, dziedziczenie partycypacji w tbs, pewien odcinek kl podzielono w stosunku 1 3 10, publiczny rejestr dłużników prywatnych, firefox zoom, książka ponownie wydana, ekonomizacja

yyyyy