Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krzynowłoga Mała

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-204/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Krzynowłoga Mała

Wartość ogółem: 261804,92

Wydatki kwalifikowalne: 261804,92

Dofinansowanie: 261804,92

Dofinansowanie UE: 222534,18

Nazwa beneficjenta: Gmina Krzynowłoga Mała

NIP beneficjenta: 7611524960

Kod pocztowy: 06-613

Miejscowość: Krzynowłoga Mała

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

praca w zamościu, koszt całkowity, czym chata bogata online pl, inwestycje kielce 2017, tynkowanie ściany od strony sąsiada, deska do przesiadania się na wózek, dotacje na szkolenia 2019, lokal usługowy definicja, 926 kzk gop, skierowany, rodzaje os, zwik wilamowice

yyyyy