Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Lichnowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-016/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Gmina: Lichnowy

Wartość ogółem: 392297,8

Wydatki kwalifikowalne: 392297,8

Dofinansowanie: 392297,8

Dofinansowanie UE: 333453,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Lichnowy

NIP beneficjenta: 5792046746

Kod pocztowy: 82-224

Miejscowość: Lichnowy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

zasady poprawnej polszczyzny, wiadomością, e uslugi, zadania parlamentu europejskiego, stare deski z rozbiórki, ocieplenie budynku dofinansowanie z unii, przedwszystkim, urząd miejski sosnowiec wydział komunikacji, krus rypin, znajdz oszusta, kantor pasaż łódzki, doplaty dla działkowców, anna kostiukow

yyyyy