Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Moryń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-105/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryfiński

Gmina: Moryń

Wartość ogółem: 261810,15

Wydatki kwalifikowalne: 261810,15

Dofinansowanie: 261810,15

Dofinansowanie UE: 222538,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Moryń

NIP beneficjenta: 8581728396

Kod pocztowy: 74-503

Miejscowość: Moryń

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryfiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015

pomoc dla przedsiębiorców 2022, rwp 2018, piotr danielewicz, dotacje na termomodernizacje, w podanych zdaniach podkreśl wyrazy w których zachodzi uproszczenie, biblioteka narodowa warszawa, po jakim czasie widać efekty deski, definicja dochodu, gmina spiczyn, oferty pracy w wągrowcu, europejski komitet normalizacyjny, 64-600

yyyyy