Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Morzeszczyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-002/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Morzeszczyn

Wartość ogółem: 248069

Wydatki kwalifikowalne: 248069

Dofinansowanie: 248069

Dofinansowanie UE: 210858,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Morzeszczyn

NIP beneficjenta: 5931004758

Kod pocztowy: 83-132

Miejscowość: Morzeszczyn

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

sm łukasińskiego, sudop.uokik.gov.p, czy r, parp dofinansowanie, szanowna pani mecenas, biuro pracy oborniki, maszyna do cięcia styropianu perfekt, przegląd europejski, bad element nowa sól, skala mini mental, pociąg do gwiazd, agro rydzyna łobez, szkoła nr 3 chodzież, potocznie coś bardzo atrakcyjnego, s19 kraśnik janów lubelski

yyyyy