Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Potworów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-205/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przysuski

Gmina: Potworów

Wartość ogółem: 240336,19

Wydatki kwalifikowalne: 240336,19

Dofinansowanie: 240336,19

Dofinansowanie UE: 204285,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Potworów

NIP beneficjenta: 6010085604

Kod pocztowy: 26-414

Miejscowość: Potworów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski / Powiat przysuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/7/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015

powiatowy urząd pracy lębork, 819 55 44, gov.pl/sprawiedliwosc, domy na sprzedaż wronki, punkt widzenia sprawy, gmina annopol, www.psd.hds.pl, z poważaniem,, interes faktyczny, pół punktu czy pół punkta, koncepcja kontaktu grupowego na kolonii, kierunkowy 258 jaki kraj, w szufladach o numerach 1 2 3 rozmieszczono 3 kule białe, rpo wd, kolorowy na czapce górnika

yyyyy