Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Srokowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-072/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat kętrzyński

Gmina: Srokowo

Wartość ogółem: 197622,32

Wydatki kwalifikowalne: 197622,32

Dofinansowanie: 197622,32

Dofinansowanie UE: 167978,97

Nazwa beneficjenta: Gmina Srokowo

NIP beneficjenta: 7422077419

Kod pocztowy: 11-420

Miejscowość: Srokowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat kętrzyński / Powiat węgorzewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

przewidywana kwota bazowa 2020, kto to jest adresat, jak piszemy w końcu, jak długo można być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako bezrobotny, depersonalizacja jak się pozbyć, internet banking chodzież, znak większy i mniejszy, urząd pracy kościerzyna, pokój 1408 cda, kworum sjp, uniwersytet trzeciego wieku zgierz, styl pisma, konferencja ministra zdrowia 9 luty

yyyyy