Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Stary Dzierzgoń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-019/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Stary Dzierzgoń

Wartość ogółem: 147838

Wydatki kwalifikowalne: 147838

Dofinansowanie: 147838

Dofinansowanie UE: 125662,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Stary Dzierzgoń

NIP beneficjenta: 5792069730

Kod pocztowy: 82-450

Miejscowość: Stary Dzierzgoń

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

koronawirus 19 luty 2021, kantor galeria łódzka, kosztorys ogrodu pdf, nieruchomości skawina, sprawdzanie nipu europejskiego, mops miłakowo, urzad pracy znin oferty, dwa miasta łączy linia kolejowa o długości 336, wydział mechaniczno technologiczny stalowa wola, rozp, praca merytoryczna, praca rychwał, wypłata dopłat 2020 forum, szkolenie budowlane, nachylony pomost do przesuwania towarów, podział europy na regiony, wykaz warsztatów partnerskich pzu, weksel własny wzór wypełniony, urząd marszałkowski bip, praca okonek, firmy produkcyjne pomorskie

yyyyy