Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-305/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina: Trzcianne

Wartość ogółem: 151365

Wydatki kwalifikowalne: 151365

Dofinansowanie: 151365

Dofinansowanie UE: 128660,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzcianne

NIP beneficjenta: 5461321354

Kod pocztowy: 19-104

Miejscowość: Trzcianne

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki / Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015

co to jest równowaga europejska, ile pracodawca dostaje za stażystę, tablica śląsk, emikrofirma gov, pralnia żyrardów, przeglądarka do sanatorium, konferencja ministra zdrowia 25 stycznia, wyszukiwarka studiow, zz kadra puławy, wszystkie wiadomości, via carpatia trasa polska, praca rzepiennik, szansa głogów, swoji, deklaracja odpady poznań, obecność komórek strefy przekształceń, wniosek o rozwiązanie umowy i demontaż licznika energa, urząd marszałkowski grudziądz, decyzja administracyjna wzór, wskaż zdanie które dotyczy komórek jajowych, mikro koparki

yyyyy