Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zarszyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-064/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Zarszyn

Wartość ogółem: 610000

Wydatki kwalifikowalne: 610000

Dofinansowanie: 610000

Dofinansowanie UE: 518500

Nazwa beneficjenta: Gmina Zarszyn

NIP beneficjenta: 6871788454

Kod pocztowy: 38-530

Miejscowość: Zarszyn

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

wypłata zaliczki druk, dział lecznictwa uzdrowiskowego małopolskiego oddziału wojewódzkiego nfz w krakowie, ile jest w roku miesięcy które mają 30 dni, tygodnik krapkowicki facebook, torus stalowa wola, świecie nad osą parafia, program euro, wykupienie recepty, żłobek nr 9

yyyyy