Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-278/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Zbójna

Wartość ogółem: 490079,01

Wydatki kwalifikowalne: 490079,01

Dofinansowanie: 490079,01

Dofinansowanie UE: 416567,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Zbójna

NIP beneficjenta: 7182027616

Kod pocztowy: 18-416

Miejscowość: Zbójna

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

alicja bosak, urząd pracy szamotuły, spacerowa 12, diagnoza funkcjonalna wzór, dofinansowania na założenie firmy, lasy gov pl

yyyyy