Modernizacja oddziałów przedszkolnych z terenów Gminy Kobylanka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-104/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Kobylanka

Wartość ogółem: 261807,26

Wydatki kwalifikowalne: 261807,26

Dofinansowanie: 261807,26

Dofinansowanie UE: 222536,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Kobylanka

NIP beneficjenta: 8542231183

Kod pocztowy: 73-108

Miejscowość: Kobylanka

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

pup gryfino, lokalne grupy działania wielkopolska, niania ile za godzinę 2020, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, termomodernizacja budynku dofinansowanie 2019, ile wynosi dodatek dla opiekuna stażu 2020, www nowylowiczanin com pl, kurs euro zamówienia publiczne 2020, strona startowa firefox, dotację na stawy 2022

yyyyy