Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-314/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Wizna

Wartość ogółem: 261610

Wydatki kwalifikowalne: 261610

Dofinansowanie: 261610

Dofinansowanie UE: 222368,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Wizna

NIP beneficjenta: 7181429301

Kod pocztowy: 18-430

Miejscowość: Wizna

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

świecie nad osą parafia, dofinansowanie do założenia firmy 2022, energetab 2021, w tabeli zostały przedstawione wartości wskaźnika rozwoju społecznego, opole lubelskie 112, dobra kultury, dotacje dla małych firm, rozwój elektronicznych usług publicznych w gdyni, praca lubin pup, ludowy obyczaj krzyżówka, zus wyszukiwarka, oświadczenie do zastosowania 8 vat wzór, nowe przepisy dla niepełnosprawnych 2022, dyskonta, kurs hds kraków, ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, wielkopolska 31 gdańsk

yyyyy