Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-047/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat braniewski

Gmina: Lelkowo

Wartość ogółem: 172257,2

Wydatki kwalifikowalne: 172257,2

Dofinansowanie: 172257,2

Dofinansowanie UE: 146418,62

Nazwa beneficjenta: Gmina Lelkowo

NIP beneficjenta: 5821560961

Kod pocztowy: 14-521

Miejscowość: Lelkowo

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat braniewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

kurs seo, mikstat wiadomości, 796989015, do usług, www.pup opole, portal 33 21.12, kurs barmański warszawa, urząd wojewódzki bielsko

yyyyy