Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Zespole Szkół w Rychlikach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-038/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Gmina: Rychliki

Wartość ogółem: 245968

Wydatki kwalifikowalne: 245968

Dofinansowanie: 245968

Dofinansowanie UE: 209072,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Rychliki

NIP beneficjenta: 5783113615

Kod pocztowy: 14-411

Miejscowość: Rychliki

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat elbląski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/2/2014

Data zakończenia realizacji: 1/30/2015

kosztorys ogrodu pdf, tzw., www bsdzierzgon pl, eliza banasik, dotacje unijne na badania, upoważnienie do podpisania dokumentów, zol niemodlin, obywatelstwo francuskie, zarobki w żłobku prywatnym 2020

yyyyy