Modernizacja oddziału przedszkolengo w Szkole Podstawowej w Kowalewszczyźnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-274/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Sokoły

Wartość ogółem: 17620

Wydatki kwalifikowalne: 17620

Dofinansowanie: 17620

Dofinansowanie UE: 14977

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wski Nadnarwiańskich

NIP beneficjenta: 7221573850

Kod pocztowy: 18-218

Miejscowość: Kowalewszczyzna

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

upoważnienie osoby, 95 kwartal 2017, kontener gastronomiczny z tarasem, jak się pisze duży, rzs icd 10, ceglany gzyms na którym siedzi gołąb, urzad pracy myślenice, urząd pracy w przysusze, zus śrem, rozporządzenie z 7 kwietnia 2021

yyyyy