Modernizacja oddziału przedszkolnego dla naszych dzieci przy SP w Piotrkowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-008/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Wodzisław

Wartość ogółem: 47129

Wydatki kwalifikowalne: 47129

Dofinansowanie: 47129

Dofinansowanie UE: 40059,65

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach

NIP beneficjenta: 6562329381

Kod pocztowy: 28-330

Miejscowość: Wodzisław

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/3/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015

gimnazjum w bodzentynie, www.zaniemysl.pl, państwa miasta podpowiedzi, fundusze unijne w polsce, mapa unii europejskiej 2019, wznowienie pracy komputera

yyyyy