Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Głazowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-086/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Obrazów

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „NASZ REGION”

NIP beneficjenta: 8641949038

Kod pocztowy: 27-641

Miejscowość: Głazów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski / Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

dysproporcja, podzielona płatność a potrącenie korekty, szpital poznań, urzad pracy kolno, państwo w europie na którego terytorium w 2014, ośrodek wolbrom, jak długo można przechowywać dane osobowe, ewaluacja zajęć przykłady, umiędzynarodowienie, pomysłowi.pl, zbyt duża ilość pewnego towaru na rynku, praca ryczów, dotacje dla gmin, staże unijne, unia opole, lednica malucha 2017, łazienka dla niepełnosprawnych wymogi, mapa morza

yyyyy