Modernizacja oddziału przedszkolnego w Janowcu Kościelnym szansą na lepsze jutro.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-054/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Gmina: Janowiec Kościelny

Wartość ogółem: 80615,3

Wydatki kwalifikowalne: 80615,3

Dofinansowanie: 80615,3

Dofinansowanie UE: 68523,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Janowiec Kościelny

NIP beneficjenta: 9840162034

Kod pocztowy: 13-111

Miejscowość: Janowiec Kościelny

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/17/2014

Data zakończenia realizacji: 12/16/2014

powiatowy urząd pracy w człuchowie, urząd miasta dąbrowa górnicza wydział komunikacji, pismo o zwrot refinansowania, dofinansowanie do aparatu ortodontycznego 2019, pies asystent, ops wieliszew, w polityce, wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji warszawa, muzeum inżynierii miejskiej praca, operacyjne przygotowanie obszaru kraju, przeszczep oka 2021, ulrychow, scp karta, gmina oksa, leasing z dofinansowaniem unijnym 2020, w polityce pl polityka, jakie kursy zawodowe warto zrobić, przykładowa umową dzierżawy gruntu pdf, żłobek nowy targ, krajowy rejestr zgonów kraków, pozycka

yyyyy