Modernizacja oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Górkach w Niepublicznym Zespole Szkół w Górkach w gminie Borowa w powiecie mieleckim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-080/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Borowa

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Góreckie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „Pasjonat”

NIP beneficjenta: 8172172642

Kod pocztowy: 39-306

Miejscowość: Górki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

duka plac unii, dolina bytomki, potwierdzenie odbioru wynagrodzenia w gotówce druk, urząd miasta proz, urząd pracy gdańsk dotacje, praca wejherowo pup, urzad pracy biala podlaska, spółdzielnia mieszkaniowa zieleniec, rodzaj napawania krzyżówka, portale rolnicze, urzad pracy kolberga, urząd powiatowy poznań praca, finanse.mf.gov.pl, uzupełnij opisy według wzoru podanego w podpunkcie a, banki wałbrzych, gov praca

yyyyy