Modernizacja oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-056/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Waśniów

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Beata Wiącek

NIP beneficjenta: 6611654923

Kod pocztowy: 27-425

Miejscowość: Waśniów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: bez szczególnej formy prawnej

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/17/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

czasowniki osobowe, rarytas malbork, rozwijaj, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 2021, na pomoc, synonim priorytet, ulg 17 a1 opinie, montaż opasek drzwiowych youtube, wymiana szyby samochodowej olsztyn, województwo podlaskie, euro 2021 1 8, wskażniki, upoważnieni, nieczytelne razem czy osobno, pup zamosc

yyyyy