Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Gąbinie w gminie Ustka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-011/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Ustka

Wartość ogółem: 54204,4

Wydatki kwalifikowalne: 54204,4

Dofinansowanie: 54204,4

Dofinansowanie UE: 46073,74

Nazwa beneficjenta: MARIA WEIWER

NIP beneficjenta: 8392571456

Kod pocztowy: 76-211

Miejscowość: GĄBINO

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

2,5 euro, deklaracja współpracy wzór, pup w krasnymstawie, kornawirus, wiadukt białystok, warka warszawa pkp, wsparcie pomostowe, e ozorkow

yyyyy