Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grodzisku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-263/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Grodzisk

Wartość ogółem: 87100

Wydatki kwalifikowalne: 87100

Dofinansowanie: 87100

Dofinansowanie UE: 74035

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisk

NIP beneficjenta: 5441445567

Kod pocztowy: 17-315

Miejscowość: Grodzisk

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

andrzej szweda lewandowski, elementy decyzji administracyjnej, wrocław tramwaje, praca mazowieckie fizyczna, pup chojna, niepłacenie podatków, śląskie inwestujemy w talenty, efekty, urzad pracy pila, urząd pracy w wołominie, uruchomienie kpo, ubóstwa

yyyyy