Modernizacja oddziału przedszkolnego w zespole Szkół w Kobylinie-Borzymach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-312/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Kobylin-Borzymy

Wartość ogółem: 87270

Wydatki kwalifikowalne: 87270

Dofinansowanie: 87270

Dofinansowanie UE: 74179,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Kobylin – Borzymy

NIP beneficjenta: 7221612886

Kod pocztowy: 18-204

Miejscowość: Kobylin Borzymy

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015

tunel świnoujście, dopisz argumenty do zaprezentowanych tez i przykładów, ministerstwo infrastruktury logo, wzór deklaracji, likwidacja starych zniszczonych maszyn, praca szamocin, noniewicza 42a suwałki, zajazd grodzki konin, powiatowy urząd pracy prudnik, ekonomia wzory, rysunek mamy tekst

yyyyy