Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-011/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Szydłowo

Wartość ogółem: 87038,8

Wydatki kwalifikowalne: 87038,8

Dofinansowanie: 87038,8

Dofinansowanie UE: 73982,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Szydłowo

NIP beneficjenta: 7642461769

Kod pocztowy: 64-930

Miejscowość: Szydłowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski / Powiat złotowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

pociąg spalinowy, wyjaśnij w jaki sposób czarna śmierć wpłynęła na gospodarkę, zespół szkół ekonomicznych w brzegu, www.fundusze-europejskie.pl, izba rzemieślnicza opole, jaki fundusz inwestycyjny wybrać 2021, praca stalowa wola pup, szukam pracy fizycznej, kfc brzeg otwarcie, modernizacja gospodarstw rolnych 2021 obszar d lista rankingowa, spin-off przykłady, odwołanie od opłaty adiacenckiej wzór, elementy decyzji administracyjnej, i-fundusze pierwsze logowanie

yyyyy