Modernizacja przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w gminie Pępowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-075/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Gmina: Pępowo

Wartość ogółem: 270780

Wydatki kwalifikowalne: 270780

Dofinansowanie: 270780

Dofinansowanie UE: 230163

Nazwa beneficjenta: Gmina Pępowo

NIP beneficjenta: 6961840454

Kod pocztowy: 63-830

Miejscowość: Pępowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

dofinansowanie do, sprawdź stronę internetową, euro program, rybnik wyniki wyborow, ministerstwo funduszy i polityki regionalnej praca, praca chełm, urząd marszałkowski zielona góra, warunki synonim, hurtownia alkoholi limanowa

yyyyy