Modrnizacja oddziału przedszkolnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-004/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Dębowiec

Wartość ogółem: 43635

Wydatki kwalifikowalne: 43635

Dofinansowanie: 43635

Dofinansowanie UE: 37089,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folusz

NIP beneficjenta: 6852324475

Kod pocztowy: 38-222

Miejscowość: Cieklin

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

monitoring tczew, zszsiennica, ekofirma przemysław gruszka, druk zap-3 do wypełnienia na komputerze, michał rokicki przyczyna zgonu, logo jpg, dokument z 3, zamówienia publiczne szkolenie, speedup venture capital group, rodo ustawa

yyyyy