Mogę więcej – ZSOS7 aktywnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-012/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 215708,02

Wydatki kwalifikowalne: 215708,02

Dofinansowanie: 183351,82

Dofinansowanie UE: 183351,82

Nazwa beneficjenta: Miasto Gliwice/Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7

NIP beneficjenta: 6311006640

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

elementy infrastruktury, dążenie do oddzielenia się regionu od kraju, zs5 tychy, zaproponuj kilka zasad które pomogą dobrze korzystać z zasobów internetu, koronawirus 2 luty 2021, pkp piła chodzież, organy wykonawcze, kursy językowe opole dofinansowane, 32 551 babice, typy reakcji, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu powietrznego, zgn zamiana mieszkań warszawa, wyższa szkoła przedsiębiorczości inowrocław, spółka jawna po angielsku, zus sandomierz, lustro ma wymiary 2 2m na 2 2 m czy można je przenieść przez drzwi o wymiarach 1 m na 2 m, licznik obserwacji na tik toku

yyyyy