Mogę wiele, tylko mi pomóż

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-034/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki

Gmina: Ełk – miasto

Wartość ogółem: 414798,06

Wydatki kwalifikowalne: 414798,06

Dofinansowanie: 352798,06

Dofinansowanie UE: 352578,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Ełk

NIP beneficjenta: 8480007927

Kod pocztowy: 19-300

Miejscowość: Ełk

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ełcki / Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

euroregion beskidy, grzegorz soluch, dotacje na rozwój działalności, pomoc dla firm koronawirus, fizyczne, przepisy covid od 15 grudnia, rozdział podrozdział co dalej, co rozciaga sie na terytorium jedenastu panstw, wymiana pieców węglowych małopolska

yyyyy