Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-738/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Klukowo

Wartość ogółem: 862493,25

Wydatki kwalifikowalne: 862493,25

Dofinansowanie: 862493,25

Dofinansowanie UE: 733119,26

Nazwa beneficjenta: Gmina Klukowo

NIP beneficjenta: 7221526098

Kod pocztowy: 18-214

Miejscowość: Klukowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wynajmę mieszkanie grajewo, ciecz do produkcji kauczuku krzyżówka, harmonogram euro 2021 pdf, klucz życia, lista nr 2, lista obecności 2020 – wzór, górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej 2022, dotacje dla osób pracujących, wytyczne, schemat 1 i 2 przedstawiają dwa sposoby powstawania ciąży bliźniaczej, na wykresie przedstawiono współczynnik salda migracji w wybranych województwach w 2014, co oznacza skrot kk, wypowiedzenie umowy żłobek wzór word, wykaz beneficjentów dopłat bezpośrednich 2018, ćwiczenia czynne w odciążeniu

yyyyy