Mój świat zabawy i nauki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-017/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 76830

Wydatki kwalifikowalne: 76830

Dofinansowanie: 76830

Dofinansowanie UE: 65305,5

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha / Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Jana Pawła II w Rzepczynie

NIP beneficjenta: 7641176156

Kod pocztowy: 64-920

Miejscowość: Piła

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

druk pb-5, bio sound oil opinie forum, obowiązek sprawozdawczy gus, zlobek gucio tomaszow lub, obwodnica s2, wyszukiwarka przedsiębiorców, ministerstwo rozwoju gospodarczego, prywatne przedszkole łódź, s8 radziejowice, starostwo jarocin

yyyyy