MOJA DROGA…KU DOROSŁOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-801/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut

Wartość ogółem: 186615,96

Wydatki kwalifikowalne: 186615,96

Dofinansowanie: 186615,96

Dofinansowanie UE: 158623,57

Nazwa beneficjenta: Gmina Łańcut – Zespół Szkół im.Św.Jadwigi Królowej w Głuchowie

NIP beneficjenta: 8151739730

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Głuchów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/24/2011

autobusy elektryczne w polsce, studia podyplomowe kołobrzeg, internetowe możliwości, wyjaśnij dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni ma tak duże znaczenie, jaka wiedze o swiecie i czlowieku przekazuja mity, zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska 2020 doc, wwwwww, www msz gov pl, michniów muzeum, fundusze europejskie szkolenia bezpłatne 2017, kredyty na otwarcie firmy, mzbm będzin, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2022, wydatki na własne cele mieszkaniowe pit-39 przykłady, pomorskie ograniczenia, hotel kresowianka konin

yyyyy