Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-105/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Jemielnica

Wartość ogółem: 86659

Wydatki kwalifikowalne: 86659

Dofinansowanie: 86659

Dofinansowanie UE: 73660,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Jemielnica

NIP beneficjenta: 7561877980

Kod pocztowy: 47-133

Miejscowość: Jemielnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

projekt gokarta, programy unijne 2021-2027, co na recepcie, dofinansowanie na rozwój firmy 2021, dofinansowanie kursów językowych, akcelerator, konferencja ministra online, www gsk com pl, działalność internetowa, zmniejszenie cen kosztów, www eu edu pl, kujawsko pomorskie koronawirus, czy można wyrzucić opony do śmietnika, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, rozporzadzenie z 19 marca 2021, urząd pracy rejestracja bezrobotnych, energia awaria

yyyyy