Moja gmina – szansą na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-057/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Gorzów Śląski

Wartość ogółem: 446850

Wydatki kwalifikowalne: 446850

Dofinansowanie: 446850

Dofinansowanie UE: 379822,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Gorzów Śląski

NIP beneficjenta: 5761550857

Kod pocztowy: 46-310

Miejscowość: Gorzów Śląski

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

koronawirus forum, wykaz warsztatów partnerskich pzu, cerekwicka wzrost, ubezpieczenia hrubieszów, jakie wybory 2021, 17 tysięcy kroków ile to kilometrów, wyszukiwarka podmiotów gospodarczych

yyyyy